Donderdag

Overtocht +

Plenair +Locatie
Rederij Doeksen
Lunch en registratie

Sessieronde: 11:30 - 13:00 +

Middagprogramma +

Plenair +

- Annemieke Nijhof: Welkom op Springtij;
- Piet Noordenbos: Welkom op Terschelling;
- Stientje van Veldhoven: Groener uit de crisis;
- Joyce Zwartkruis, Tim van Hattum, Karin van der Wiel, Marjolijn Haasnoot , Sjoerd van der Putten: Dorst naar kennis;
- Afsluiting

Inspirator(en)
Annemieke Nijhof (Springtij), Piet Noordenbos (Springtij), Stientje van Veldhoven (Ministerie I&W), Joyce Zwartkruis (RIVM), Tim van Hattum (WUR), Karin van der Wiel (KNMI), Marjolijn Haasnoot (Deltares), Sjoerd van der Putten (TNO).

Moderator(s)
Harm Edens

Locatie
13. Zandafgraving Halfweg
- Katinka Abbenbroek: Welkom op Springtij
- Ilmar Wessels: Welkom op Terschelling
- Barbara Baarsma: Kabinet kom op voor kanskracht (Rabobank)
- Anne van Bruggen, Rubert Konijn, Marjolijn Mens, Tes Apeldoorn, Martin Baptist: Dorst naar kennis
- Afsluiting

Inspirator(en)
Katinka Abbenbroek (Springtij), Ilmar Wessels (Springtij), Barbara Baarsma (Rabobank), Anne van Bruggen (RIVM), Rubert Konijn (RIVM), Marjolijn Mens (Deltares), Tes Apeldoorn (TNO), Martin Baptist (WUR).

Moderator(s)
Sofie van den Enk

Locatie
11. De Manege (West)

Sessieronde: 16:00 - 17:30 +

Woon- en werkomgeving +

Als tijdelijke bewoners van Terschelling gaan we in deze interactieve improvisatiesessie aan de slag met ons gedrag. We gaan ons verder verdiepen in het gedrag dat we vertonen, als consument en als professional, en onderzoeken hoe we daar verandering in aan kunnen brengen waar het gaat om de transitie naar een duurzame toekomst. En die toekomst begint natuurlijk al zodra we weer terug zijn op het vaste land! Vrees geen ongemakkelijke situaties, ze zullen hooguit tijdelijk zijn. Tijdens de sessie maken we gebruik van de leerervaringen over gedrag tijdens de corona-lockdown. Reint Jan Renes, Lector Psychologie voor een Duurzame Stad aan de Hogeschool van Amsterdam is als lid van de Corona Gedragsunit hier actief bij betrokken.

Inspirator(en)
Reint Jan Renes (Hogeschool van Amsterdam)

Moderator(s)
Harry Louwenaar

Locatie
09. Westerkerk

Agrarische en natuurlijke omgeving +

De waarde van voedsel is hoger dan de prijs die we ervoor betalen. Maar wat zijn echte prijzen en hoe nemen we maatschappelijke kosten op in de prijs van voedsel? In deze sessie komen we tot een aanbeveling om voor voedsel de True Price te bepalen. Wat zal de consument dan eten?

Inspirator(en)
Tjeerd de Groot (D66),
Barbara Baarsma (Rabobank),
Ad Verbrugge (filosoof)

Moderator(s)
Suzanne van der Pijll (Schuttelaar & Partners)

Locatie
01a. Forumdorp (1-Alk)
We staan aan de vooravond van een revolutie hoe we onze huizen gaan bouwen. We gaan meer gebruik maken van plantaardige materialen. Ons wooncomfort gaat hierdoor omhoog, de druk op milieu gaat omlaag en het biedt kansen voor het landschap omdat we gaan investeren in onze bossen. Het is nu tijd om in actie te komen omdat we veel woningen gaan bouwen. We kijken naar de hele keten van woningbouw tot bosbeheer. We verbinden stad en platteland.

Inspirator(en)
Maarten Hajer (Universiteit Utrecht),Chantal van Schaik (Holland Houtland).

Moderator(s)
Maria vd Heijden (MVO-NL)

Locatie
01b. Forumdorp (2-Buizerd)

Industriele omgeving +

Elektrificatie is een van de hoofdbouwstenen voor verduurzaming van de industrie, naast energiebesparing, CCS en inzet van waterstof. Bij elektrificatie zijn het creëren van nieuwe vraag en (schoon) aanbod echter sterk afhankelijk van elkaar. Op dit moment wordt op elektrificatie ingezet via de reguliere beleidskaders en instrumenten, waarbij de prikkels zich richten op vraag en aanbod afzonderlijk. De vraag is echter of dat gaat werken? Veel wijst erop dat we een verbinding moeten leggen tussen de groeiende vraag naar groene elektronen en de duurzame opwekking daarvan, inclusief opslag en vraag – en aanbodsturing. In deze sessie bespreken we concept-resultaten van een TNO-studie naar alternatieve beleidsinstrumenten en verkennen hoe deze zouden uitwerken op concrete cases voor elektrificatie. Ook de valkuilen komen aan de orde.

Inspirator(en)
Loek Radix (Chemelot) Kees Biesheuvel (Dow Chemical) Ron Wit (Eneco) David Pappie (EZK) Gert Jan Lankhorst (VEMW) Michelle Prins (Natuur & Milieu) Arnold Mulder (ABN Amro) Carolien Gehrels (Arcadis en Uitvoeringsoverleg Industrie) Ton van Dril (TNO)

Moderator(s)
Teun Bokhoven

Locatie
04b. Stayokay Duinpan (binnen)

Grote wateren & zee +

De Noordzee is een belangrijke plaats voor grootschalige windenergieparken. Tussen de pijlers van de molens is het relatief goed toeven: het wordt wel de kraamkamer van de natuur genoemd. Maar is dat wel zo? Als we ook na 2030 de grootschalige uitbreiding van wind op zee willen uitrollen, wat zijn dan de gevolgen voor de aanwezige natuur en de vogels? Hoe voorkomen we dat natuur en de energietransitie in elkaars vaarwater zitten?

Inspirator(en)
Marjolein Demmers (Natuur&Milieu), Jan Paul van Soest (De Gemeynt), Sandor Gaastra (minsterie EZK), Floris Groenendijk (Arcadis)

Moderator(s)
Floris van Hest

Locatie
14. Ieders Plak Boszaal
Leiderschap

Leiderschap+

Landbouw, veeteelt, industrie en andere behoeften in de samenleving tegenover Natuur. Hoe schep je balans in plaats van controverse? Natuur lijkt te concurreren om de schaarse ruimte met onder andere landbouw, veeteelt, logistiek en industrie. Partijen lijken tegenwoordig vooral tegenover elkaar te staan. Wat is er voor nodig om verschillen te overstijgen en te vernieuwen op basis van wat ons verbindt? Welk leiderschap is er nodig om een respectvolle dialoog te initiëren waarbij echt naar elkaar geluisterd wordt en duurzaamheid wordt voorgestaan? In deze sessie ga je ervaren hoe het ‘het energetisch veld van de Natuur ondersteunen’ om authentiek te blijven functioneren in een wereld waarin tegenstellingen centraal lijken staan. En hoe de gevoelde urgentie vanuit coronatijd productief te maken.

Inspirator(en)
Marieke de Vrij (de Vrije Mare) , Jelle de Jong (IVN)

Locatie
01c. Forumdorp (3-Cuculus)
Financieel economische transformatie

Financieel economische transformatie+

De echte prijs van producten, inclusief natuurlijke en sociale kosten, is te berekenen. Nu moeten we hem alleen nog duidelijk communiceren en kunnen betalen. We gaan kijken naar de maatregelen, incentives en samenwerkingsverbanden die nodig zijn om de echte prijs breed te implementeren. Aan de hand van de casussen 'koffie' en ‘appel’ (producten die iedereen kent en waardeert) gaan we bespreken wie wat gaat doen en wat de rol van de politiek is.

Inspirator(en)
Michel Scholte (True Price), Michel Schuurman (MVO Nederland)

Moderator(s)
Inge Brakman

Locatie
01d. Forumdorp (4-Duif)
Sociale transformatie

Sociale transformatie+

Polarisatie (wij-zij denken) domineert de publieke arena. Of het nu gaat om het de spanningsvelden 'elite versus volk', 'klimaatontkenners versus klimaatfanaten', democraten versus republiekeinen, zwart versus wit, of natuur versus landbouw, de impact van polarisatiekrachten op gewenste sociale transformatie(s) is groot. Hoe kun je in polarisatiedynamiek een evenwichtige en vooral effectieve strategie ontwikkelen? Welke leiderschap vergt dit? Er zijn grofweg drie basiswetten waar je rekening mee moet houden en er zijn vijf 'natuurlijke' rollen die mensen in kunnen nemen. Tenslotte kun je vier 'game changers' inzetten. Bart Brandsma is filosoof en gerenommeerd polarisatie-expert. Hij vertelt in deze sessie, vanuit zijn ervaringen als adviseur en polarisatiestrateeg in binnen- en buitenland, met tal van aansprekende voorbeelden, waarmee hij een nieuw én beproefd perspectief biedt op het duurzaamheidsvraagstuk. Meer informatie op: www.insidepolarisation.nl.

Inspirator(en)
Bart Brandsma (filosoof)

Moderator(s)
Onno van Sandick

Locatie
06. Hotel Schylge
Inspiratie

Inspiratie+

Al ruim tien jaar onderzoekt kunstenaar en radicale ecoloog Arne Hendriks hoe we ons laten sturen door een obsessie met groei en de angst voor krimp en relateert dit aan het lichaam, de economie en de ecologie. Tijdens zijn lezingen, dialogen en performances vraagt hij zich - op soms onnavolgbare wijze - af waar deze ideeën vandaan komen en welke levensvatbare alternatieven er zijn voor ons huidige systeem. Tijdens Springtij wil Hendriks graag met jou in gesprek rondom het idee van een volwassen economie. Een economie die niet perse meer groeit maar zichzelf wel gezond houdt, repareert en vernieuwt: een economie die mens en planeet ondersteunt. Hoe ziet zo’n volwassen economie eruit en vanuit welke gedachten over de rol van onze economie vertrekt zij? Wat is ervoor nodig om een volwassen economie tot stand te brengen? En hoe staan we er momenteel voor?

Inspirator(en)
Arne Hendriks (kunstenaar)

Moderator(s)
Arne Hendriks

Locatie
08. Doopsgezinde kerk

Middagprogramma +

Sessieronde: 17:00 - 18:30 +

+

Avond +

Plenair +

Diner des overvloeds

Locatie
Forumdorp
Diner des overvloeds

Locatie
Forumdorp
De wandeling gaat i.v.m. de weersomstandigheden niet door.

Locatie
Forumdorp
De wandeling gaat i.v.m. de weersomstandigheden niet door.

Locatie
01. Forum Dorp

Vrijdag

Ochtendprogramma +

Plenair +

Sofie van den Enk: dagopening
Ad Verbrugge: Het goede leven en de vrije markt
Merlijn Twaalfhoven: Muzikaal experiment
Christian Felber: Economy for the Common Good
Afsluiting

Inspirator(en)
Ad Verbrugge (filosoof), Merlijn Twaalfhoven (Turn club), Christian Felber (Economy for the Common Good)

Moderator(s)
Sofie van den Enk

Locatie
13. Zandafgraving Halfweg

Sessieronde: 11:30 - 13:00 +

Woon- en werkomgeving +

In juni vroegen de burgemeesters van 15 grote steden aandacht voor de bewoners van kwetsbare wijken. De gevolgen van de coronacrisis worden hier keihard gevoeld. Ook de verduurzaming van deze wijken vraagt speciale aandacht. Juist hier kan de energietransitie een grote bijdrage leveren aan de bredere wijkontwikkeling. Anke van Hal (Nyenrode) en Matthijs Uyterlinde (Platform31) inspireren vanuit hun ervaringen in 18 Nederlandse steden en het Canadese Toronto.

Inspirator(en)
Anke van Hal (Nyenrode), Matthijs Uyterlinde (Platform31)

Moderator(s)
Donald van den Akker

Locatie
06. Hotel Schylge

Agrarische en natuurlijke omgeving +

Daar waar de grenzen diffuus worden buiten de donkergroene natuur en bruine agri kunnen we gaan experimenteren. We gaan in deze sessie met burgers, boeren , banken en beleidsmakers de tussenruimte benutten. Daarbij is er veel plek voor burgerinitiatieven, voor tiny forest, natuurinclusieve landbouw en landbouwinclusieve natuur. De Rafelrand is dicht bij de stad dus ga er gerust je verse boodschappen doen.

Inspirator(en)
Bas Rüter (Rabobank), Sylvo Thijsen (Staatsbosbeheer), Dirk Bijl de Vroe (Groene Netten)

Moderator(s)
Katinka Abbenbroek

Locatie
01a. Forumdorp (1-Alk)

Industriele omgeving +

Om de industrie klimaantneutraal en circulair te maken is niet alleen duurzame elektriciteit nodig, maar ook duurzame gassen zoals waterstof en moet CO2 afgevoerd kunnen worden. Hiervoor is infrastructuur nodig. Maar welk industrieel cluster heeft welke infrastructuur nodig? Aan de hand van de situatie in Chemelot gaan we hierover in gesprek.

Inspirator(en)
Loek Radix (Chemelot), Carolien Gehrels (Arcadis) en Gert Jan Kramer (Universiteit Utrecht)

Moderator(s)
Hans Wiltink

Locatie
01b. Forumdorp (2-Buizerd)

Grote wateren & zee +

In deze sessie laten we de gebruikers aan het woord van het Wad. De visser, de recreatieondernemer en de bewoner. Wat is van waarde voor hen van het Wad. Hoe kijken ze naar de ontwikkelingen en de toekomst? Dit spiegelen we aan de wetenschappelijke inzichten die voortkomen uit de lange termijn studie zeespiegelstijging. Met inzichten vanuit klimaatverandering, ontwikkeling van ondergrond en watersysteem en ecologie kijken we naar wat er op ons af komt.

Inspirator(en)
Jouke Visser, Freek Zwart, Flang (Flang in de Pan), Peter Glas (Deltacommissaris), Katja Philippart (NIOZ/Waddenacademie), Alex Hekman (Sweco)

Moderator(s)
Maarten Hajer

Locatie
10. Groene Strand 08. Doopsgezinde Kerk
Leiderschap

Leiderschap+

Duurzame leiders nemen ruimte voor reflectie en bewustwording. Momenten van stilte zijn nodig om verbonden te blijven met wie je wezelijk bent en innerlijk leiding te ervaren. Van daaruit kunnen nieuwe ideeën ontstaan, bestaande ideeën rijpen en evenwichtige besluiten voortvloeien. Er is een sterke correlatie tussen persoonlijk leiderschap en effectief handelen. In onze drukke wereld zijn we veel bezig met zenden en doen, en minder met luisteren en zijn. Tempo verlagen en meditatie is een manier om bij je innerlijk te komen en in balans te blijven. De natuur helpt ons hierbij. In deze sessie geleidt door Hanneke Dingen ervaar je innerlijke stilte zodat je kunt kalibreren met wat er werkelijk toe doet voor jou.

Inspirator(en)
Hanneke Dingen (The Jane Company) Remi Hougee (Staatsbosbeheer Terschelling)

Locatie
01c. Forumdorp (3-Cuculus) 01c. Forumdorp (3-Cuculus)
In de nieuwe economie hebben we leiderschap nodig dat er voor zorgt dat de energietransitie versnelt. De energietransitie is al een eind op weg, maar gaat niet snel genoeg. De duurzame innovaties en energiebronnen zijn er, de berekeningen zijn gemaakt. Diverse leiders uit de energiemarkt nemen ons mee in de ontwerpdilemma’s voor de Nederlandse energiemarkt. Dat als context nemende, reflecteren zij op hun eigen leiderschap. Over hun waarden en wereldbeeld en de (persoonlijke) leiderschapsvraagstukken die zij tegenkomen in het versnellen van de transitie. Vervolgens wordt vooruit gekeken om van de dilemma’s, gezamenlijke oplossingen te maken.

Inspirator(en)
Maarten Otto (Alliander), Marinus Tabak (RWE), Nienke Homan (Provincie Groningen), Marjolein Demmers (Natuur & Milieu)

Moderator(s)
Sofie van den Enk

Locatie
01d. Forumdorp (4-Duif)
Financieel economische transformatie

Financieel economische transformatie+

The current economic system touches or already exceeds many planetary and social boundaries. A transformation is needed, or even inevitable. It’s helpful to have a clear perspective that can act as a compass for our choices, and to have a ‘theory of change’ at hand that determines our moves and actions. The current system has evolved over decades, clearly also has its benefits. Already in 1514, Nicolò Machiavelli wrote that the status quo leans on vested interests who thrive in the system, whereas there are only lukewarm defenders of the new situation. However, if change is needed, it may take time to realize it, but eventually the turning point will be passed. In this session, we discuss two different models and proposals for a new economy: the Economy for the Common Good (ECG), and the Impact economy. The ECG is an economic model that makes the General Good, a good life for everyone on a healthy planet, its primary goal. The ECG includes new ways of success measurement, reporting, and decision-making. It strives for a profound democratization of the economy. The Impact Economy strives for a market economy that provides the values, information and incentives that optimize the common good and empowers people to pursue their own preferences, ideas and projects to meet their needs and have a positive impact on society. We will have a close look at these models, and will investigate what would be needed to push them from concepts to reality.

Inspirator(en)
Christian Felber (Economy for the Common Good), Michel Scholte (Impact Economy Foundation)

Moderator(s)
Jan Paul van Soest

Locatie
11. De Manege
Sociale transformatie

Sociale transformatie+

Het besef groeit dat publieke waarden niet alleen worden gerealiseerd door markt en overheid. Er is een brede (Commons-)beweging van mensen en organisaties die uitproberen hoe ze samen collectieve waarde kunnen creëren, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, energie, voedsel, vervoer, huisvesting, sociale cohesie en combinaties daarvan. Het zijn “oefenruimtes" voor de nieuwe economie en samenleving. Het transformatief potentieel (verandering naar duurzaam systeem) lijkt groot. Hoe benutten en versterken we dat potentieel, zodat zij een serieuze partner worden voor het realiseren van publieke waarden, naast markt en overheid (publiek, privaat én civiel)? Welke governance-modellen? Hoe leren ze van elkaar? Hoe wordt omgegaan met - publieke en private - data? Welke maatschappelijke infrastructuur is nodig/gewenst?

Inspirator(en)
Socrates Schouten (Waag); Tine de Moor (Erasmus University/UU), Derk Loorbach (DRIFT/Erasmus University), Harm van den Heiligenberg

Locatie
04a. Stayokay Duinpan
Tijdens het hele Springtij-forum ontwerpt een team van ontwerpers - mede op basis van wat er tijdens de sessies wordt besproken - een aantrekkelijk, klimaatbestendig, duurzaam, natuurinclusief en gezond Nederland van de toekomst. Tijdens deze sessie gaat het team in gesprek met u om te horen welke wensen u heeft en welke dilemma's u ziet in de toekomst.

Inspirator(en)
Michael van Buuren (Wageningen University & Research) Bertram de Rooij (Wageningen University & Research)

Moderator(s)
Mariette van Muijen

Locatie
07. De Kraak

Wetenschap +

De energietransitie en de overgang naar een circulaire economie gaan onze manier van produceren en consumeren veranderen. Hoe ziet onze woonomgeving in de toekomst eruit? In deze verdiepende sessie worden we bijgepraat over de nieuwse inzichten en uitdagingen in de industriële en woonomgeving. Biomassa, fijn stof, hittestress, gezondheid. Bijna alles komt aan bod.

Inspirator(en)
Gerda Lenselink (Deltares), Anne van Bruggen en Henri de Ruiter (beiden RIVM), Karin van der Wiel (KNMI) en Milou Derks (TNO)

Moderator(s)
Keimpe Wieringa

Locatie
03. Hotel Boschrijck

Plenair +

Sessieronde: 14:30 - 16:00 +

Woon- en werkomgeving +

Weet u het nog? Het begin van de intelligente lock-down? Ineens bleven we thuis, waren de wegen en het OV leeg. Een andere oplossing was snel gevonden en de noodzaak van verplaatsing was duidelijk minder urgent. En toch ontstaan er daarna eerst weer files en blijven de treinen leeg. Op welke manier kunnen we de dit tij weer keren? Hoe werkt de psychologie van de duurzame mobiliteit, welke lessen trekken we van de corona-crisis en hoe kunnen we hier samen uitwerking aan geven?

Inspirator(en)
Reint Jan Renes (Hogeschool van Amsterdam) Mariëtte van Empel (ministerie I&W) Reinout Wissenburg (ProRail) Jan Tijs Nijssen (NS) Marc Bras (BMW-i) Talitha Koek (GVB Amsterdam)

Moderator(s)
Harry Louwenaar

Locatie
04 Stayokay binnen

Industriele omgeving +

De waterstofeconomie vraagt samenwerking van verschillende bedrijven en overheden. In Groningen zijn plannen gemaakt om de waterstofeconomie daadwerkelijk te realiseren. Aan de hand van een systeemopstelling maken we zichtbaar hoe de onderlinge verhoudingen zijn en wat het succes bepaalt van een goede samenwerking.

Inspirator(en)
Cas Konig (Gornigen Seaports), Nienke Homan (provincie Groningen), Maarten van Dijk (SKYNRG)

Moderator(s)
Martine Verweij

Locatie
01a. Forumdorp (1-Alk)

Grote wateren & zee +

Met de huidige waarden van het wad en het inzicht in de veranderingen gaan we toekomstkaarten schetsen en bespreken. Wat als we alles willen houden zoals het is? Wat als we niets aanpassen en de toekomst gewoon laten gebeuren? Wat als we tussen de Wadden dijken maken. WAt is er in het geding en op welke vragen moet de studie 'versnelde zeespiegelstijging' antwoord geven?

Inspirator(en)
Anne Loes Nillesen (Defacto Architecture & Urbanism), Martin Baptist (Wageningen University & Research)

Moderator(s)
Maarten Hajer

Locatie
14. Ieders Plak Zeezaal
Leiderschap

Leiderschap+

De jeugd heeft de toekomst en de leiders bepalen de toekomst. Maar bepalen de leiders een toekomst waar de jeugd wat aan heeft? Leiderschap is altijd zichtbaar binnen een context, of het nu in organisaties is of in de samenleving. We streven inclusiviteit na waar iedereen in kan meedoen. Toch lijkt het dat binnen de context van organisaties en maatschappij wij ons bewegen tussen verschillende polariteiten. Hoe kunnen wij meer samen bewegen om duurzame impact te maken i.p.v. hoe krijg ik de ander in beweging? Er is een veel groter potentieel aan mensen, burgers, werknemers die ook willen verduurzamen. In deze interactieve sessie nodigen we jou uit jouw stem te laten horen. Om het potentieel te horen en samen tot acties te komen of het nu in de organisatie is of in de samenleving.

Inspirator(en)
Riiziane Golamun (creative thinker), Bart Brandsma (polarisatie), Mariska de Kleijne (Rabobank)

Moderator(s)
Pepijn Nicolas, Jolein Baidenmann, Martje Fraaije

Locatie
01b. Forumdorp (2-Buizerd)
Jarenlang hadden we houvast aan de wereld. De seizoenen, autoriteiten en alle dingen die er van ons werden verwacht lagen min of meer vast. Nu is alles anders. Hoe verhouden we ons tot een wereld die fundamenteel in beweging is? Hoe vinden we de navigatiemiddelen die ons helpen een mistige of stormachtige zee over te steken? Merlijn Twaalfhoven is componist, en werkte aan tal van projecten in conflictgebieden, vluchtelingenkampen en andere plekken waar zeer verschillende mensen vormgeven aan verandering. Hij ontdenkte dat de mindset van een kunstenaar het verschil kan maken bij het aanpakken van complexe vraagstukken. In deze werksessie gaan we actief op zoek naar een praktische rol voor verbeeldingskracht, schoonheid en spel bij toekomstdenken, -voelen en -handelen.

Inspirator(en)
Merlijn Twaalfhoven ( componist en oprichter van de Turnclub)

Locatie
14. Ieders plak boszaal
Financieel economische transformatie

Financieel economische transformatie+

Het huidige systeem loopt duidelijk tegen grenzen aan, grenzen van de draagkracht van de aarde. Ook wordt de sociale ongelijkheid steeds groter. Laten we de huidige Corona-crisis als kans benutten en maatregelen formuleren die ons groener uit de crisis laten komen. We kijken naar huidige steunpakketten, incentives op de middellange termijn en structuurverandering op de lange termijn. Dit natuurlijk in een Europese context en afgestemd op de Green Deal.

Inspirator(en)
'Frank Elderson (De Nederlandsche Bank), Marjolein Demmers (Natuur & Milieu), Sandor Gaastra (Ministerie van EZK)

Moderator(s)
Inge Brakman

Locatie
01c. Forumdorp (3-Cuculus)
Sociale transformatie

Sociale transformatie+

Duurzaamheid heeft gevolgen voor de sociale verhoudingen. En omgekeerd: zonder aandacht voor de sociale verhoudingen gaan de duurzaamheidstransities niet lukken. In deze sessie gaan we de diepte in rond de vraag of en hoe we onze sociale verhoudingen moeten herijken. Onder invloed van het paradigma van markt en eigen verantwoordelijkheid, de digitalisering, de groeiende sociale, culturele en diversiteit en - nu ook - Corona veranderen de manier waarop we werken, wonen en samenleven. Daar komen de duurzaamheidstransities nog bij. Waar komen de baten terecht? Wie verliest werk en wie krijgt de nieuwe banen? Wie draagt de kosten? Hoe worden de lasten rechtvaardig verdeeld?

Inspirator(en)
Kitty Jong (FNV, sociale alliantie), Donald Pols (Milieudefensie), Maria van der Heijden (MVO-NL)

Locatie
01d. Forumdorp (4-Duif)
Inspiratie

Inspiratie+

Waar verlangen mensen naar? Wat vinden zij belangrijk? Waar zijn ze bang voor? Studenten van de Universiteit Utrecht verzamelden aangrijpende, representatieve en bijzondere verhalen uit de samenleving. In samenwerking met de Hogeschool van de Kunsten presenteren zij die verhalen op een verrassende - theatrale - manier, die u uitdaagt om daarover met hen en met elkaar in gesprek te gaan.

Inspirator(en)
Young innovators (studenten Universiteit Utrecht en Hogeschool van de Kunsten).

Moderator(s)
Harm van den Heiligenberg

Locatie
02. Swartduin
NOVI Labyrint: kies jouw weg naar een duurzame en gezonde toekomst! Hou zou jij Nederland inrichten? Waar komen woningen, waar zonnepanelen en windmolens? Hoe gaan we met de gevolgen van klimaatverandering? En zorgen voor de overstap naar duurzame energie? Hoe kunnen we duurzame economische groei stimuleren. Maar ook zorgen voor sterke leefbare steden en regio’s en de ontwikkeling van het landelijke gebied? Praat mee en inspireer de beleidsmakers met jullie frisse blik. Help mee uitvoering te geven aan de Nationale Omgevingsvisie door te sturen en keuzes te maken.

Inspirator(en)
Corine de Zeeuw en Sjoerd Eisenga (Ministerie van BZK)

Locatie
01f. Forumdorp - stretchtent

Wetenschap +

Klimaatverandering gaat ons leven veranderen en het verlies van biodiversiteit maakt ons kwetsbaar. Wat gaan we eten in de toekomst? In deze verdiepende sessie worden we bijgepraat over de nieuwse inzichten en uitdagingen in agrarische en natuurlijke omgeving. Droogte, stikstof, verzilting. Bijna alles komt aan bod.

Inspirator(en)
Tim van Hattum (WUR), Joyce Zwartkruis (RIVM), Marjolijn Haasnoot (Deltares)

Moderator(s)
Keimpe Wieringa

Locatie
06. Hotel Schylge

Overig +

Zie, ruik en proef eetbare planten van het eiland

Inspirator(en)
Marjanna van der Meulen

Moderator(s)
Marjanna van der Meulen

Locatie
02. Swartduin (bij appelboom)
Sinds anderhalve week staat er op het parkeerterrein van het Maritiem Instituut Willem Barentsz een verplaatsbare zeecontainer. Uit deze eConowind, zoals deze container is genoemd, kunnen twee verticale aluminium vleugels van elf meter hoog worden geklapt, de ‘VentiFoils’. Deze vleugels vangen zo veel stuwkracht van de wind, dat de motor van een schip minder hard hoeft te draaien zonder snelheid te verliezen. Dit zorgt voor een energiebesparing van maar liefst zo’n 30 procent. MIWB ziet het project als een uitdaging voor de studenten. “Cousteau heeft de basis gelegd voor dit systeem van gedeeltelijke windaandrijving, maar hij heeft het nooit commercieel uitgenut. eConowind heeft het ontwerp uitgewerkt en samen met scheepswerf Boomsma uit Sneek verder ontwikkeld. Geïnteresseerd? Frank en Fimme vertellen je graag meer over deze container.

Inspirator(en)
Frank en Fimme

Locatie
Hogere Zeevaartschool

Plenair +

Plenair +

Eten met je handen

Locatie
Forumdorp

Excursies: 17:15 - 19:00 +

Excursies +

Lekker crossen over onverharde paden. Voor de geoefende hardloper. Let op: geen omkleed-mogelijkheid op locatie. Kom in sportkleding.

Inspirator(en)
Gerry Visser

Locatie
E12. Oude voetbalveld West E12. Oude voetbalveld West
Zie, ruik en proef eetbare planten van het eiland.

Inspirator(en)
Marjanna van der Meulen

Moderator(s)
E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck)

Locatie
E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck) E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck)
Het effect van vertraging op de beleving van tijd en ruimte tijdens een langzame wandeling.

Inspirator(en)
Arne Hendriks

Locatie
E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck) E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck)
Mountainbiken door de natuur. Let op: Geen omkleed-mogelijkheid op locatie. Kom bij voorkeur in sportkleding.

Inspirator(en)
Nairn Smith

Locatie
E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck) E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck)
Ga mee in de cadans van de paarden tijdens een huifkartocht door de natuur. Let op: in de huifkar is een mondkapje verplicht!

Inspirator(en)
Wiemet Wortel

Locatie
E03. Paardenstal naast Forumdorp E03. Paardenstal naast Forumdorp
Met gps en step op pad door en rond West.

Inspirator(en)
Bas van Es

Locatie
E05. De Kraak E05. De Kraak
Hoe je van gejutte rotzooi iets leuks kunt maken.

Inspirator(en)
Vincent Kooijman en Jan Machiela

Locatie
E06. Industrieterrein West E06. Industrieterrein West
Ervaar of aanschouw hoe paarden je feedback geven op wat je uitstraalt en doet. Let op: locatie is ongeveer een kwartier fietsen vanaf het Forum Dorp.

Inspirator(en)
Jaeike Stienstra

Locatie
E08. Terrein Horp E08. Terrein Horp
Volg het pad van de bijen en kijk in de bijenkorf. Vervoer naar de locatie per taxibusje. Pet op: mondkapje in taxi verplicht.

Inspirator(en)
Klaas Sluiman

Locatie
E04. Hotel Boschrijck E04. Hotel Boschrijck
Ontdek het bijzondere verhaal achter de cranberrycultuur. Let op: locatie is ongeveer 10 minuten fietsen vanaf het Forum Dorp.

Inspirator(en)
Hans van Keulen

Locatie
E10. Cranberryschuur, Badweg West E10. Cranberryschuur, Badweg West
Yoga aan Baai Dellewal.

Inspirator(en)
Ezra Goudswaard

Locatie
04b. StayOkay (binnen)

Excursies: 19:45 - 21:30 +

Excursies +

Krijg tips & tricks van een hardlooptrainer. Let op: geen omkleed-mogelijkheid op locatie. Kom in sportkleding.

Inspirator(en)
Gerry Visser

Locatie
E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck) E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck)
Ervaar jezelf in het landschap bij een zintuigenwandeling.

Inspirator(en)
Ilma Trip

Locatie
E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck) E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck)
Luister in het duister naar de verhalen van de sterren. Let op: Neem je fiets mee.

Inspirator(en)
Cees Muijskens

Locatie
E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck) E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck)
Leer het eiland anders kennen tijdens een ontdekkingswandeltocht met verhalen.

Inspirator(en)
Nancy Wiltink

Locatie
E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck) E01. Oude Voetbalveld (naast hotel Boschrijck)
Hoe je van gejutte rotzooi iets leuks kunt maken.

Inspirator(en)
Vincent Kooijman en Jan Machiela

Locatie
E06. Industrieterrein West
Dierenwelzijn en landbouwbeleid vanuit het perspectief van de koe. Let op: locatie is ongeveer 10 minuten fietsen vanaf het Forum Dorp.

Inspirator(en)
Wim van Oort

Locatie
E07. Kaasboerderij Halfweg E07. Kaasboerderij Halfweg
Volg het pad van de bijen en kijk in de bijenkorf. Vervoer per bus. Let op: mondkapje is verplicht in de bus!

Inspirator(en)
Klaas Sluiman

Locatie
E.04 Hotel Boschrijck E.04 Hotel Boschrijck
Ontdek het bijzondere verhaal achter de cranberrycultuur.

Inspirator(en)
Hans van Keulen

Locatie
E10. Cranberryschuur, Badweg West E10. Cranberryschuur, Badweg West
Maak kennis met een innovatieve en duurzame boerderij. Vervoer per bus. Let op: in de bus is een mondkapje verplicht.

Inspirator(en)
Gerard Cupido

Locatie
E04. Hotel Boschrijck E04. Hotel Boschrijck
Yoga aan baai Dellewal.

Inspirator(en)
Ezra Goudzwaard

Locatie
04b. Stayokay (binnen)

Plenair +

Plenair +

Eten met je handen

Locatie
Forumdorp

Zaterdag

Ochtendprogramma +

Plenair +

Sofie van den Enk: Dagopening
Arne Hendriks: Nature - Mature
Merlijn Twaalfhoven: Muzikaal experiment
Jan Boersema: Zitten we hier op Paaseiland?
Afsluiting

Inspirator(en)
Arne Hendriks (kunstenaar), Merlijn Twaalfhoven (Turn club), Jan Boersema (Universiteit Leiden)

Moderator(s)
Sofie van den Enk

Locatie
13. Zandafgraving Halfweg

Sessieronde: 11:15 - 12:45 +

Woon- en werkomgeving +

Duurzaam hoeft niet duur te zijn, het is maar hoe je de businesscase inricht. In deze sessie aandacht voor de financieel maatschappelijke aspecten van de energietransitie, met name op wijkniveau. Terschelling Energie is een energiecoöperatie die haar rendement opnieuw wil investeren in Terschelling zelf. Hoe dan? Jurgen van der Heijden (AT Osborne) ziet mogelijkheden om de opbrengsten van windenergie te laten helpen bij de investeringen in lokale warmtenetten. Hoe dan? Kortom: in deze sessie rendeert je investering van je komst naar Springtij!

Inspirator(en)
Jurgen van der Heijden (AT Osborne)

Moderator(s)
Eddy Lassche

Locatie
06. Schylge

Agrarische en natuurlijke omgeving +

Tussen stad en platteland, tussen bos en weide, tussen industrie en natuur: een hele harde lijn. Op google maps kun je de lijn zo tekenen. We luisteren naar de stem van de dorpsbewoners. Zij willen boeren, wonen, werken en natuur beschermen. We gaan de kaart van Nederland opnieuw intekenen en gebruiken de inzichten van het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland. De droogte in De Peel als proeftuin.

Inspirator(en)
Tim van Hattum & Michael van Buuren (Wageningen University & Research), Joost Bouten (Vitens), Pierre Bos (burgemeester Boekel), Hendrik Hoeksema (ZLTO)

Moderator(s)
Keimpe Wieringa

Locatie
03. Hotel Boschrijck

Industriele omgeving +

Op decentraal niveau is elektrificatie belangrijk en dan gaat het aan de vraagkant over de lichtere industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Daarbij kan flexibilisering van elektrificatie en opslag oplossingen bieden voor congestieproblemen. Naast technische en organisatorische vragen speelt hier de vraag in hoeverre de huidige regulering het mogelijk maakt om kansen te benutten. Vermeden netverzwaringkosten door inzet van flexdiensten van elektrificatie en decentrale opslag komen momenteel bijvoorbeeld niet terecht in de business case van de aanbieders. Ook hier moeten we dus zoeken naar nieuwe oplossingen. Welke zijn dat? Aan de hand van een aantal initiatieven en cases gaan we hiermee aan de slag.

Inspirator(en)
Marnix van Alphen (Vattenfall), Maarten van Blijderveen (Qirion) Robert van der Hidde (Entrnce)

Moderator(s)
Olof van der Gaag

Locatie
04b. Stayokay (binnen)
Aan de hand van voor iedereen herkenbare productverpakkingen gaan we in gesprek over dilemma's en oplossingen die er zijn om deze verpakkingen duurzaam en circulair te maken. Het gesprek gaat over de verpakking van eieren en van dikzuivel zoals yoghurt en vla.

Inspirator(en)
Chris Bruijnes (KIDV), Wieger Droogh (SUEZ), Jelmer Vierstra N&M

Moderator(s)
Pepijn Nicolas

Locatie
01c. Forumdorp (3-Cuculus)

Grote wateren & zee +

Het IJsselmeer is een enorme en waardevolle regenton. Maar het is ook een grote ruimte: rondom het IJsselmeer zoeken we naar ruimte voor duurzame energiebronnen. Gaat dat samen? Het IJsselmeer bestaat 100 jaar, de huidige gebruikers en bewoners kennen soms nog de verhalen van vroeger, toen het nog de Zuiderzee was. Hoe ziet de toekomst er uit? En wat vindt het IJsselmeer er zelf van?

Inspirator(en)
Titus Livius (Ministerie van IenW) Peter Glas (Deltacommissaris) Ruben Prins (Ministerie van EZK) Wouter Slob (Waterschap Zuiderzeeland)

Moderator(s)
David van Zelm van Eldik

Locatie
08. Doopsgezinde Kerk
Leiderschap

Leiderschap+

De reis van de held begint bij een voornemen, een verlangen. Er zijn allerlei goeie initiatieven en voornemens voor een samenleving na-corona. Maar er zijn genoeg mensen die vrezen dat - ondanks alle inzichten en goede voornemens - er uiteindelijk toch niet veel zal veranderen. Maar wat als wij nu de held zijn? En het ons nu wel lukt om een samenleving op te bouwen die anders is? Waarbij het welzijn van de mens, dieren, de natuur in balans is met onze economie en financieel stelsel? Aan de hand van succesvolle voorbeelden op regionaal niveau, Mooi Binnenveld en Energiehub de Grift, gaan we grotere vraagstukken bekijken. Zodat we inzichten op doen over welke mechanismen we hebben om het écht anders vorm te geven. De reis van de held gaat verder dan voornemen en verlangen.

Inspirator(en)
Pim de Ridder (Energie Hub de Grift), Klaas van Egmond (Universiteit Utrecht), David Pappie (ministerie van EZK), Gert Jan de Geus (OCI Nitrogenen).

Moderator(s)
Harm Edens

Locatie
01a. Forumdorp (1-Alk)
We willen allemaal een duurzame samenleving. De richting is bekend, maar nog niet alle oplossingsrichtingen zijn duidelijk. Wat maakt dat we in actie komen ondanks dat alle paden nog niet duidelijk zijn? Meinderdjan Botman (Renewi) Roland Pechthold (GroenLeven) en Sandor Gaastra (EZK). Drie leiders die vertellen hoe zij omgaan met onzekerheid, met het niet weten en toch actie ondernemen en mensen meekrijgen. Wat voor persoonlijke leiderschapsvragstukken komen zij hierin tegen en wat zijn hun drijfveren? De eerste helft bestaat uit een podcast interview, waarna daarna de deelnemers zelf onderzoeken waarbij hen zelf de actie ligt en de moed om keuzes te maken.

Inspirator(en)
Sandor Gaastra (ministerie van EZK), Meinderdjan Botman (Renewi) Roland Pechthold (GroenLeven),

Moderator(s)
Glenn van der Burg

Locatie
01g. Podcasthuis Groenleven
Financieel economische transformatie

Financieel economische transformatie+

Het BBP als centrale indicator van de maatschappij is ontoereikend. In Nederland hebben we Monitor Brede Welvaart die diverse economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke indicatoren publiceert. De Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN worden wereldwijd hiervoor gebruikt. De vraag is waarom leven deze initiatieven nog onvoldoende in het maatschappelijke en politieke debat? Hoe maken we het behapbaar en toepasbaar? In de Blue Delta, de Noordelijke regio, is de komende jaren Brede Welvaart een leidend thema op weg naar 2030 en met “De Uitkijkers” uit die regio proberen we hier betekenis aan te geven als een Ministerie van de Toekomst. In deze sessie gaan we kijken hoe je een ambitie van papier naar praktijk brengt en Brede Welvaart als fundament kan dienen voor beleid en verandering.

Inspirator(en)
Rutger Hoekstra (Metricsforthefuture), Ingrid van de Vegte (Fries Sociaal Planbureau), Coenraad Krijger (IUCN) Nienke Homan (Provincie Friesland)

Moderator(s)
Klaas Sietse Spoelstra

Locatie
09. Westerkerk
Sociale transformatie

Sociale transformatie+

Tijdens het hele Springtij-forum ontwerpt een team van ontwerpers - mede op basis van wat er tijdens de sessies wordt besproken - een aantrekkelijk, klimaatbestendig, duurzaam, natuurinclusief en gezond Nederland van de toekomst. Tijdens deze sessie presenteert het team de contouren van het toekomstbeeld en vraagt u daarover kritisch mee te denken. Wat spreekt u aan en wat niet? Wat zou u toegevoegd, geschrapt of aangescherpt willen zien?

Inspirator(en)
Michael van Buuren & Bertram de Rooij (Wageningen University & Research)

Moderator(s)
Mariette van Muijen

Locatie
07. De Kraak
Inspiratie

Inspiratie+

Al ruim tien jaar onderzoekt kunstenaar en radicale ecoloog Arne Hendriks hoe we ons laten sturen door een obsessie met groei en de angst voor krimp en relateert dit aan het lichaam, de economie en de ecologie. Tijdens zijn lezingen, dialogen en performances vraagt hij zich op soms annavolgbare wijze af waar deze ideeen vandaan komen en welke levensvatbare alternatieven er zijn voor ons huidige systeem. Tijdens Springtij wil Hendriks wil graag met u in gesprek rondom het idee van een volwassen economie. Een economie die niet perse meer groeit maar zichzelf wel gezond houdt, repareert, en vernieuwt: een economie die mens en planeet ondersteunt. Hoe ziet zo’n volwassen economie eruit en vanuit welke gedachten over de rol van onze economie vertrekt zij? Wat is ervoor nodig om een volwassen economie tot stand te brengen? En hoe staan we er momenteel voor?

Inspirator(en)
Arne Hendriks (kunstenaar)

Moderator(s)
Arne Hendriks

Locatie
01d. Forumdorp (4-Duif)

Wetenschap +

In Nederland zijn we gezegend met een geoliede overheidsmachine die haar beleid baseert op de kennis en kunde die via kennisinstellingen en rijksadviseurs wordt ingebracht. Fijn dat de overheid gezaghebbende instituten heeft zou je denken. Maar hoe gezaghebbend zijn instituties als het politiek moeilijk en pijnlijk wordt. Hoe verschillend spraken de media en politici over het RIVM bij het stikstofdossier en bij Corona. We vragen de directeuren van kennisinstellingen hoe ze aankijken tegen hun rol in het duurzaamheidsdebat.

Inspirator(en)
Gerard van der Steenhoven (KNMI), Els van Schie (RIVM), Jaap Kwadijk (Deltares), Ton de Jong (TNO) en Bram de Vos (WUR)

Locatie
01b. Forumdorp (2-Buizerd)

Plenair +

Plenair +

Springtijboot terug (snelboot, andere boot dan heenweg) Je krijgt een 'afternoon snack' mee voor onderweg

Sessieronde: 14:15 - 15:45 +

Woon- en werkomgeving +

Geen transitie zonder visie. Vandaar dat de Nederlandse gemeenten uiterlijk in 2021 aan moeten geven welke wijk op welke manier tot 2030 van het aardgasnet wordt afgekoppeld. Maar daarna begint het pas echt en worden er Wijk Uitvoerings Plannen opgesteld. Hoe kunnen die er concreet uit gaan zien? Hoe verbinden we uitdagingen op het gebied van energie, circulariteit en klimaatadaptatie bijvoorbeeld? Is de toepassing van hout ook bij de bestaande gebouwen mogelijk? Aan de hand van de Utrechtse wijk Overvecht Noord gaan we met elkaar aan de slag en leveren we zo de eerste arrangementen voor de duurzame wijk.

Inspirator(en)
Jurgen van der Heijden (AT Osborne), Anno Drenth (Tauw), Cor Brockhoven (Enpuls), Anne-Jo Visser (gemeente Utrecht)

Moderator(s)
Harry Louwenaar

Locatie
04b. Stayokay Duinpan (binnen)

Grote wateren & zee +

Het klimaatakkoord rekent op warmte uit oppervlaktewater. Een schone energiebron, bijna overal voorradig. Hoe komen we van pilot-fase naar opschaling. Wie zijn nodig voor doorbraken? En kunnen we in de volgende kabinetsperiode een ambitieuze stap maken?

Inspirator(en)
Hans Westerhof (Syntraal), Cathy van Beek (Duurzame Zorg, VWS) Celina Kroon (Alliander) Leon Knoester (NWB Bank)

Moderator(s)
Henrike Branderhorst

Locatie
08. Doopsgezinde Kerk
Leiderschap

Leiderschap+

Onze samenleving, onze bedrijven, onze overtuigingen, ons gedrag lijken samen op een olietanker die heel langzaam van richting verandert. Toch zijn er leiders die de olietanker beetje voor beetje van richting doen veranderen. Wat is hun innerlijke motor, waarden, wereldbeeld en hoe werken ze aan het systeem i.p.v. in het systeem. Frank Elderson en Pauline Westendorp werken op een geheel eigen manier aan het systeem, richting een duurzame samenleving. In een interactief vraaggesprek leer je en ontdek je hoe jij jouw leiderschap kunt versterken om ook aan het systeem te werken richting een duurzame samenleving.

Inspirator(en)
Frank Elderson (De Nederlandsche Bank), Pauline Westendorp (02025.nl)

Moderator(s)
Annemieke Nijhof

Locatie
01a. Forumdorp (1-Alk)
We hebben een reset van de economie nodig. Waar duurzame ontwikkeling voor mens en natuur voorop staan. Welk leiderschap is nodig in de publiek-private samenwerking? Heeft de overheid de sterke regie rol te nemen? En wat is het leiderschap van het bedrijfsleven en NGO in de nieuwe economie? Met overheid, bedrijfsleven en NGO’s worden vragen, verwachtingen en samenwerking verder ontrafeld om tot beter inzicht te komen over verhouding en rol van de overheid, NGO’s en bedrijven.

Inspirator(en)
Wieger Droogh (Suez) Marijke Kellner (Gasunie) David Pappie (ministerie EZK) Roald Lapperre (ministerie I&W) Marjolein Demmers (Natuur&Milieu)

Moderator(s)
Pepijn Nicolas

Locatie
01b. Forumdorp (2-Buizerd)
Financieel economische transformatie

Financieel economische transformatie+

Op naar een toekomstbestendig belastingstelsel. In plaats van belastingen op arbeid, belastingen op vervuiling en verbruik van natuurlijke hulpbronnen zodat een circulaire economie werkelijkheid wordt en nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd. We kijken naar de concrete stappen om de noodzakelijke systeemwijzigingen door te voeren en analyseren een aantal cases als belangrijke onderdelen van de shift, waaronder de CO2-tax, tweedehands goederen en het Btw-tarief. Hoe versnellen we de brede implementatie en vangen ongewenste bijwerkingen op?

Inspirator(en)
Donald Pols (Milieudefensie), Sander van Wijk (ABN Amro), Hein Brekelmans (ABN Amro)

Moderator(s)
Miriam van Gool

Locatie
09. Westerkerk
Sociale transformatie

Sociale transformatie+

Boze boeren; angstige burgers; maatschappelijke ongenoegen ; kloof tussen burgers en politiek; polarisatie en radicalisering; verruwing van het maatschappelijk debat; hardnekkige vraagstukken; politieke impasses. Redenen genoeg om ontevreden zijn over het democratisch stelsel en om te werken aan verbetering. Niet alleen omdat dat een goed functionerende democratie een belang op zich is, maar ook omdat duurzaamheidstransities om snelle besluitvorming én voldoende draagvlak vragen. In deze sessie verkennen we mogelijkheden, zoals een maatschappelijke dialoog, een burgerberaad (zie het Franse voorbeeld), een “ministerie van de toekomst” en de Transitiemotor.

Inspirator(en)
Eva Rovers (auteur), Klaas Sietse Spoelstra (programma "De Uitkijkers”), Niels van der Stappen (Transitiemotor)

Moderator(s)
Sofie van den Enk

Locatie
01c. Forumdorp (3-Cuculus)
Inspiratie

Inspiratie+

Zijn dieren ondergeschikt aan mensen of hebben ze eigen rechten? Tot hoever mogen we gaan ze te gebruiken voor eigen gewin? Onze omgang met dieren in de veehouderij roept veel discussie op. Maar wat vinden de dieren zelf? We nemen je mee in het wezen en de belevingswereld van onze landbouwhuisdieren. Je gaat zelf de verschillen ervaren tussen dieren in de intensieve veehouderij en hun natuurlijke levenswijze. Aan de hand daarvan formuleren we dierenrechten.

Inspirator(en)
Wim van Oort (DierenPerspectief); Marieke de Vrij (de Vrije Mare); Coenraad Krijger (IUCN)

Moderator(s)
Keimpe Wieringa

Locatie
01d. Forumdorp (4-Duif)
NOVI Labyrint: kies jouw weg naar een duurzame en gezonde toekomst! Hou zou jij Nederland inrichten? Waar komen woningen, waar zonnepanelen en windmolens? Hoe gaan we met de gevolgen van klimaatverandering? En zorgen voor de overstap naar duurzame energie? Hoe kunnen we duurzame economische groei stimuleren. Maar ook zorgen voor sterke leefbare steden en regio’s en de ontwikkeling van het landelijke gebied? Praat mee en inspireer de beleidsmakers met jullie frisse blik. Help mee uitvoering te geven aan de Nationale Omgevingsvisie door te sturen en keuzes te maken.

Inspirator(en)
Corine de Zeeuw en Sjoerd Eisenga (Ministerie van BZK)

Locatie
01f. Forumdorp - stretchtent

Overig +

Nu de eerste RES’en er liggen en het landelijke beeld zich vormt zien we ook de spanning ontstaan tussen ruimtelijke effecten, draagvlak en de impacts op het elektriciteitssysteem. Ook hier spelen diverse ‘split incentives’: hogere netkosten van bepaalde voorstellen en de meerkosten bij bovenwettelijke eisen hoeven vooralsnog niet te worden gedragen door klanten in de regio of door de regionale bestuurders. En is de burger zich ervan bewust dat de extra netkosten op de energierekening de prijs zullen zijn de duurdere oplossingen? Het is de vraag hoe de afweging tussen deze doelen gemaakt gaat worden. Al met al kijkt men bottom-up vooral naar draagvlak en ruimtelijke aspecten, terwijl top-down de focus ligt op het volumedoel en systeemefficiency. Deze discussie zal naar verwachting steeds belangrijker gaan worden in het proces richting de RES’en 1.0, die er op 1 maart 2021 moet liggen. Tijd dus voor een goed gesprek hierover.

Inspirator(en)
Marjon Bosman (vertegenwoordiger van NP-RES) Roland Pechtold (Groenleven) Taco Kuijers (Generation Energy) Marleen Volkers (provincie Overijssel) Joop Oude Lohuis (gemeente Utrecht) Annie van der Pas (Natuur- en Milieufederaties)

Moderator(s)
Olof van der Gaag

Locatie
03. Hotel Boschrijck
In een-op-een wandelingen van 10 minuten geven Hein Greven en Robin Beentjes concrete handvaten om jouw lobbyvraagstuk op te lossen.

Inspirator(en)
Hein Greven en Robin Beentjes (Wepublic)

Locatie
01g. Podcasthuis GroenLeven (paadje achter huisje)

Afsluiting +

Plenair +

Springtij Manifest - Eva Rovers
Muzikaal optreden van Carel Kraayenhof en Leoni Jansen
Afsluiting

Inspirator(en)
Eva Rovers, Carel Kraayenhof en Leoni Jansen

Moderator(s)
Harm Edens

Locatie
01. Forumdorp - cateringtent
Springtij Manifest - Eva Rovers
Muzikaal optreden van Carel Kraayenhof en Leoni Jansen
Afsluiting

Inspirator(en)
Eva Rovers, Carel Kraayenhof, Leoni Jansen.

Moderator(s)
Harm Edens

Locatie
01. Forumdorp - cateringtent

Sessieronde: 17:00 - 19:00 +

+