Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving - Lieke van Son

Klimaatwerk - Pier Vellinga

Kluut bv - Dirk Kuiken

KNMI - Gerard van der Steenhoven

KNMI - Rubert Konijn

KNMI - Karin van der Wiel

Koninklijke NBA - Berry Wammes

Koninklijke VNCI - Vicky Hendriks

Koninklijke VNCI - Martijn Broekhof

KPN - Alle Welling

KPN - Jesper Broekhof

KPN - Marijn Hollema

KPN - Ben Gill