MaatschapWij  - Nadine Maarhuis

MaatschapWij - Jeppe van Pruisen

Meststoffen NL - Reinier Gerrits

Metabolic - Pieter van Exter

Metropoolregio Amsterdam - Jolein Baidenmann

Ministerie Economische Zaken en Klimaat - Sandor Gaastra

Ministerie EZK - Peter Schmeitz

ministerie van Economische Zaken & Klimaat - Floor van der Sluijs

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Mariette van Empel

Moes Ruimte & Omgeving BV - Chris J.B. Moes

MSG Sustainable Strategies - Sanne Tonneijck