Nationale Postcode Loterij - Marieke Rodenhuis

Natuur & Milieu - Lenneke Bolkenbaas

Natuur & Milieu - Susanne Hagen

Natuurbegraven Nederland B.V. - Rene Poll

Nederlandse Spoorwegen - Mariska Noorloos

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie - Teun Bokhoven

Nederlandse Windenergie Associatie - Bastiaan Vader

Next2Company - Gerbert Hengelaar

Nieuwbestuur Dutch Davos Circulair Leiderschap - Mildred Hofkes

NIOO-KNAW - Louise Vet

NOS - Rob Koster

Nudge Academy BV - Ilse Lettinga